Nematoda
Adenophorea
Chromadoria
Desmodorida
Spirinoidea

Family Aponchiidae

  • Aponchium
  • Synonema
 

Return to Desmodorida Menu

Return to Nemaplex Main Menu