Oscheius

Two subgenera currently recognized: representing the Insectivora and Dolichura groups

Subgenus Oscheius (Insectivora Group) Subgenus Dolichorhabditis (Dolichura Group)
 • O. (O.) andrassyi
 • O. (O.) basothovii
 • O. (O.) carolinensis
 • O. (O.) caulleryi
 • O. (O.) chogminensis
 • O. (O.) citri
 • O. (O.) cobbi
 • O. (O.) colombianus
 • O. (O.) cynodonti
 • O. (O.) cyrus
 • O. (O.) esculentus
 • O. (O.) esperancensis
 • O. (O.) indicus
 • O. (O.) insectivorus
 • O. (O.) lucianii
 • O. (O.) maqbooli
 • O. (O.) myriophilus
 • O. (O.) nadarajani
 • O. (O.) necromenus
 • O. (O.) niazzii
 • O. (O) punctata (syn. O. (O.) nadarajani)
 • O. (O.) rugaoensis
 • O. (O.) rupaekramae
 • O. (O.) sacchari (syn.O. (O.) shamimi )
 • O. (O.) safricanus
 • O. (O.) shamimi
 • O. (O.) siddiqii
 • O. (O.) wolgemuthi
  • O. (D.) bengalensis
  • O. (D.) debilicauda
  • O. (D.) dolichura
  • O. (D.) dolichuroides
  • O. (D.) dux
  • O. (D.) guentheri
  • O. (D.) janeti
  • O. (D.) karachiensis
  • O. (D.) latus
  • O. (D.) onirici
  • O. (D.) oxyuris
  • O. (D.) pheropsophis
  • O. (D.) pseudodolichura
  • O. (D.) saproxylicus
  • O. (D.) sechellensis
  • O. (D.) tereticorpus
  • O. (D.) tipulae
  • O. (D.) zarinae
  Subgenus Unclear (to me!)  
  • O. amsactae
  • O. ciceri
  • O. gingeri

   

  • O. hussainii
  • O. koerneri
  • O. microvilli
  Classification mainly from Abolafia and Pena-Santiago (2019).

  References:

  Abolafia, J., Pena-Santiago, R. 2019. Morphological and molecular characterization of Oscheius saproxylicus sp. n. (Rhabditida, Rhabditidae) from decaying wood in Spain, with newinsights into the phylogeny of the genus and a revision of its taxonomy. J. Nematology 51:  DOI: 10.21307/jofnem-2019-053

  Sudhaus, W. 2023. An update of the catalogue of paraphyletic ‘Rhabditidae’ (Nematoda) after eleven years. Soil Organisms 95: 95-116

  Return to Rhabditidae Menu

  Return to Nemaplex Main Menu