Nygolaimus

 • N. acridens
 • N. altherri??
 • N. amphigonicus
 • N. anneckei
 • N. aquaticus??
 • N. baeticus
 • N. brachyuris
 • N. brachyuroides
 • N. butteus
 • N. capitellus
 • N. captivitatis
 • N. clavicaudatus??
 • N. curvidens
 • N. cylindricus
 • N. directus
 • N. diversus
 • N. dorotheae
 • N. elainnae
 • N. europaeus
 • N. hyans
 • N. ferox??
 • N. gignatis
 • N. gobabiensis
 • N. gracillimus
 • N. harishi
 • N. intermedius??
 • N. laevis??
 • N. loofi??
 • N. macrobrachyuris
 • N. minimus
 • N. neominimus
 • N. obtusus
 •                    
 • N. papillicaudatus
 • N. papilloides
 • N. parabrachyuris
 • N. paratenuis
 • N. parvus
 • N. scalprum
 • N. segurenus
 • N. shabrekordiensis
 • N. shamimi
 • N. similis
 • N. tenuis
 • N. trophurus??
 • N. vulgaris??
 • ?? = genus assignment uncertain

                                                         
  Return to Nygolaimidae Menu
  Return to Dorylaimida Menu

  Return to Dorylaimida Key

  Return to Nemaplex Main Menu