Family Cyatholaimidae

Revised 02/04/22

Nematoda

Chromadorea

Chromadoria

Chromadorida

Chromadorina

Chromadoroidea

Cyatholaimidae Micoletsky, 1922

 References:

Bongers, T. De Nematoden van Nederland.

Goodey, T and J.B. Goodey, 1963. Soil and Freshwater Nematodes. Methuen. London

Return to Cyatholaimidae Menu        

Return to Chromadorida Menu