Nematoda
Chromadorea
Chromadoria
Chromadorida
Chromadorina
Chromadoroidea

Family Cyatholaimidae

Subfamily Cyatholaiminae Subfamily Paracanthonchinae
 • Cyatholaimus
 • Gomphionema (see Neotonchidae)
 • Longicyatholaimus
 • Marylynnia
 • Metacyatholaimus
 • Paralongicyatholaimus
 • Paramarylynnia
 • Phyllolaimus
 • Praeacanthonchus
 • Xyzzors
 • Acanthonchus
 • Biarmifer
 • Nannolaimus (see Neotonchidae)
 • Neotonchus (see Neotonchidae)
 • Paracanthonchus
 • Paracyatholaimoides
 • Paracyatholaimus
 •  

  Subfamily Pomponematinae Subfamily Xenocyatholaiminae
  • Craspodema
  • Minolaimus
  • Nannolaimoides
  • Parapomponema
  • Pomponema
  • Propomponema
  • Xenocyatholaimus

  Classification per Tchesunov, A.V.. 2013. 7.12 Order Chromadorida Chitwood, 1933 In Schmidt-Rheas and de Gruyter, W. Handbook of Zoology.Gastrocticha, Cycloneuralia, Gnatifera. Volume 2: Nematoda

  Return to Chromadorida Menu (Classical Phylogeny)

  Return to Chromadorida Menu (Modern Phylogeny)

  Return to Nemaplex Main Menu