Nematoda
Adenophorea
Chromadoria
Isolaimiida
Aulolaimina
Aulolaimoidea

Family Aulolaimidae genera transferred to Isolaimiida by Abolafia and Pena-Santiago. 2018

 • Aulolaimus
 • Pseudoaulolaimus
 •  

  Abolafia, J and Pena-Santiago, R. 2018. Morphology, taxonomy and phylogeny of the enigmatic genus Aulolaimus de Man, 1880 (Nematoda, Aulolaimidae). Zoologischer Anzeiger 277: 101-115.

  Go to Isolaimiida

  Return to Isolaimida Menu (Modern Phylogeny)

  Return to Nemaplex Main Menu