• Order Rhabditida
 • Sub-order Tylenchina
 • Superfamily Tylenchuloidea
 • Family Paratylenchidae
 • Subfamily Paratylenchinae (see also under family Tylenchulidae)

 • Cacopaurus
 • Gracilacus
 • Paratylenchus
 • Tanzanius (=?Tylenchidae)
 • Tylenchocriconema
 • Return to Nemaplex Main Menu

  Return to Rhabditida Menu (Modern Phylogeny)

  Return to Tylenchida Menu (Classical Phylogeny)